Score opleverpunten

Als wij uw villa opleveren, zult u verwachten dat uw woning voldoet aan bouwregelgeving en alle afspraken die we hebben gemaakt. Daar doen wij elke dag heel hard ons best voor, al blijft bouwen altijd een complex geheel waar een misverstand in een klein hoekje zit. Juist daarom zijn wij er zo trots op dat er gemiddeld maar 1,8 opleverpunt was bij alle villa’s die we in het afgelopen halfjaar hebben opgeleverd. Dat is namelijk een behoorlijke prestatie als we kijken naar het landelijk gemiddelde van bouwend Nederland.

 

Opleverpunten zijn details in de woning die niet of verkeerd zijn uitgevoerd, of niet overeenkomen met het verkoopmateriaal. Veel voorkomende punten zijn bijvoorbeeld verkeerde tegels op de vloer, te weinig stopcontacten (of op de verkeerde plaats) of oppervlakken die niet vlak zijn, apparatuur die niet is aangesloten, beschadigingen in ruiten, tegels of schilderwerk. Alle zichtbare gebreken en afwijkingen worden door een bouwkundige genoteerd in een proces-verbaal. De bouwer moet deze opleverpunten dan oplossen.

 

Landelijk gemiddelde: 21 opleverpunten

Een misverstand of ongeluk is zo gebeurd, zeker als je met veel mensen samen werkt op de bouw. Dat blijkt: in 2018 registreerden bouwkundigen van de Vereniging Eigen Huis gemiddeld maar liefst 21 gebreken per woning. VEH onderzocht ook waar vorig jaar de meeste opleveringsgebreken voorkwamen*. De top 3 werd aangevoerd door de gemeente Ouder-Amstel met 37 gebreken, gevolgd door bouwers in Oegstgeest (32) en Leiden (32). Het best scoorden bouwers in de gemeente Haren (Gr) met ‘slechts’ 7 gebreken per woning.

 

Ons gemiddelde: 1,8 opleverpunt!!

Mogen we er dan best een beetje trots op zijn dat wij gemiddeld maar 1,8 opleverpunt per woning hebben, terwijl de meeste Buitenhuis villa`s compleet worden opgeleverd met alle eindafwerking? Onze hoge opleverscore is een rechtstreeks gevolg van het drie zaken: we proberen eerlijke verwachtingen te wekken in het voorbereidingsproces, we stemmen continu interactief af met klanten en leveranciers en het allerbelangrijkste: wij werken met vakmensen die uw villa afwerken alsof het hun eigen woning is.

 

 

 

* Onderzoek op basis van ruim 14.000 opleveringskeuringen in 144 gemeenten. In elk van deze gemeenten zijn in 2017 tenminste 25 nieuwbouwwoningen gekeurd.